lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

7. VZTAHOVÉ PORADENSTVÍ

VZTAHY HARMONICKY

Partnerská poradna Praha

Pomohu Vám ve své partnerské poradně v Praze 4 pochopit Vaše vztahy, jejich souvislosti a nalézt nejlepší cestu k řešení a harmonizaci do budoucna.

Vztahové poradenství se přímo odvíjí od osobnostního poradenství, jelikož vztahy utváříme tím, jak jsme naladěni vnitřně my i druzí. Zaměřuji se na Vaše vztahy se sebou samými a Vaším okolím. Jak se v životě projevujete na venek a jak vnímáte projevy druhých. Kam směřujete, jaký je rytmus Vašeho života, jaké máte pocity, názory, návyky a hodnoty. A konečně, jak toto vše sladit s lidmi okolo Vás, jak sladit ostatní s Vámi a co dělat, když to nejde.

Všechny možnosti v našem životě začínají vztahem. Vztahy nás obklopují od prvního okamžiku našeho narození, ale nevznikají jen tak. Tvoříme si je zásadně sami a naši nejbližší v nás kódují jak je tvořit a jaké mohou být. Tvoříme je tím, kdo jsme, jací jsme a podle toho, jak se k nám chovají ostatní. Tvoříme si je ke všemu a vždy. Sami k sobě, druhým lidem i hmotným a nehmotným hodnotám. Kvalita vztahů pak ovlivňuje všechny oblasti života i nás samotné. Pokud jsme ve vztazích spokojeni, zvládáme život lehce s jasným vnímáním a mnohdy tuto spokojenost vnímáme jako samozřejmost. Ale když se v našich životech vztahy naruší, nastává období nestability. Nevíme co bude, ani co máme dělat. Jednáme emocionálně a ocitáme se v nekonečném stresu a trápení, což se mnohdy projevuje i následky na zdraví. Je pak složité se v takové situaci zorientovat.

 

OBSAH VZTAHOVÉHO PORADENSTVÍ

Jako u osobnostního poradenství i zde se zaměřuji na Vaši individualitu, ale také na osoby, s nimiž máte vztahové problémy. Společně nalezneme podstatu problémů a způsob jak je řešit. Mohu pracovat s Vámi samostatně a Vy se stanete hybatelem vztahu, nebo, pokud druhá strana projeví zájem o spolupráci, mohu s ní pracovat paralelně. Je zde i možnost společné práce na vztahu v rámci mediace, kdy budete přítomni společně. Proces rozvoje Vašich vztahů je postaven především na Vaší samostatné práci mimo naše sezení. Získáte spokojenost, stabilitu, umění budování harmonie ve vztazích a předcházení problémům v nich.

Pokud si s náhlou situací nebudete vědět rady, jsem po dobu naší spolupráce i po ní, Vaším přítelem na telefonu, na kterém mne můžete kontaktovat k rychlé 15 minutové konzultaci zdarma. Vždy zavolám zpět.

Také v této činnosti používám facilitační metody. Jedná se o techniky, které Vám umožní vidět věci jinak, čistěji a nalézt podstatu problému včetně jeho řešení. To Vám pomůže k rychlejšímu pochopení a přímější cestě k cíli.

Na přání vypracuji rozbor Vaší osobnosti elementovou analýzou na základě staré čínské medicíny. Jedná se  o skvěle fungující metodu, jelikož jde přímo k podstatě Vaší osobnosti. Rozbory připravuji z velké části předem a v průběhu konzultace se již zabýváme pouze jejich případným doplněním a výkladem. Elementovou analýzu považuji v této oblasti za významný základ pro pochopení vztahů a jejich harmonizaci.

 

Partnerské poradenství zahrnuje tuto problematiku:

 • jak a proč se ovlivňujeme
 • harmonizace vztahů
 • příprava na sňatek a soužití
 • opakování stejných chyb
 • problémy ve vztazích
 • odpuštění, komunikace
 • neshody, konflikty, rozchod, rozvod
 • výchova
 • partnerské vztahy
 • vztahy rodiče a děti
 • vztahy děti a rodiče
 • pracovní vztahy
 • ostatní vztahy

  

V průběhu naší spolupráce získáte odpovědi na tyto otázky:

 •  Jaká jsem osobnost?
 • Jaká osobnost je člověk, se kterým mám problematický vztah?
 • Jak dosáhnu harmonizace vztahu?
 • Jak budeme sledovat Váš pokrok?

 

Podle Vašich potřeb se podíváme na tyto oblasti:

 •  analýza Vaší osobnosti a osobnosti, se kterou je Váš vtah narušen
 • zhodnocení Vašeho vztahu a možnosti řešení, pozitiva, negativa
 • definice Vaší představy a cíle, jakého vztahu chcete dosáhnout
 • stanovení postupu a konkrétních kroků v budování vztahu
 • rozvoj komunikačních dovedností ve vztazích
 • předcházení konfliktům a jejich efektivnímu řešení
 • stanovení vlastních hranic a jak umět říkat „NE“
 • podpora a aktivní zpětná vazba

 

CENA

Celková cena se odvíjí od množství potřebných sezení, jejichž počet ovlivňujete Vy. Platíte pouze čas věnovaný řešení Vaší situace. Detailnější cenový rozpis naleznete v ceníku.

poradenství a konzultace    500,- Kč / hod.
poradenství a konzultace v páru    800,- Kč / hod.
facilitační sezení      700,- Kč / hod.
facilitační sezení v páru     1.000,- Kč / hod.
vypracování rozboru osobnosti  1.200,- Kč / 1 x

Reference

 • „S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

  Anna H. – studentka
 • „Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

  Veronika K. / manažerka
 • „Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Mgr. Michelle ………….Tato velice milá, příjemná, ale zejména nesmírně empatická dáma, byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu, ale přitom erudovanému přístupu, mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

  Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

  S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“