lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

reference

REFERENCE KLIENTŮ

Hanka K. 

„Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Michelle. Tato velice milá, příjemná ale zejména nesmírně empatická dáma byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu ale přitom erudovanému přístupu mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“

Veronika K. – manažerka

„Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

Sourozenci Nadia a Rachid E. M. – podnikatelé

„The life is difficult and more, when relationships start finish, coming courts and problem with state offices. We was in „vicious” circle without to see the way out from our situation and searching help between lawyers and organizations, which could help to us. But we didnť find some serious and we lost money for nothing. When we meet you, you helped to us directly and very good. We found you like clever person, which do the job seriously with big empathy. We are feeling secure in your hands, we can trust you and know, that you are here, when we need. You don´t work only for money like many other, you try every possibilities to help. Thank you so much for that. You are making our life really stable.“

(CZ) „Život je těžký a o to víc, když vztahy končí, přicházejí soudy a problémy se státními úřady. Ocitli jsme se v „začarovaném“ kruhu, aniž bychom viděli cestu ven z naší situace a sháněli jsme pomoc mezi advokáty a organizacemi, kteří by nám mohli pomoci. Ale nenalezli jsme nikoho seriózního a utratili jsme peníze zbytečně. Když jsme se s Vámi setkali, pomohla jste nám hned a velmi dobře. Nalezli jsme ve Vás chytrého člověka, který dělá svou práci seriózně s velkou empatií. Ve Vašich rukou se cítíme v bezpečí, můžeme Vám důvěřovat a víme, že jste tady, když potřebujeme. Vy nepracujete pouze pro peníze, jako mnozí další, Vy se pokoušíte o veškeré možnosti, které mohou pomoci. Mockrát Vám za to děkujeme. Děláte náš život opravdu stabilním.

Anna H. – studentka

„S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

Ing.Hani I. – farmaceut

„Dear Missis Michelle, in the time, when i started get the problem, i felt my self lost and i didn’t know, what can i do until the destiny brought me your help in my case. You helped  me really so much and you did a lot of for me. In fact, you are the person, to which i can absolutely believe and trust without to be worry.  For me, you aren´t only my advocat, but you become best friend. Really, i thank you very much for everything, what  you do for me. For your active fight for guardian court and for managing of my things with foreign police. What other people try to manage two years and in the end they gove it up, you manage it in few months all. Thank you so much, I will never forget you …“

(CZ) „Drahá paní Michelle, v době, kdy jsem začal mít problém, cítil jsem se ztracen a nevěděl, co mohu dělat do chvíle, kdy mi osud přinesl Vaší pomoc v mém případu. Opravdu jste mi velmi pomohla a mnoho pro mne udělala. Fakticky vzato, Vy jste osoba, které mohu plně důvěřovat a se vším se bez obav svěřit. Pro mne nejste jen právníkem, ale také nejlepším přítelem. Opravdu velice děkuji za vše, co pro mne děláte. Za Váš aktivní boj u opatrovnického soudu i za vyřízení mých věcí u cizinecké policie. Co druzí zkoušeli vyřídit dva roky a na konec to vzdali, Vám se povedlo za pár měsíců vše. Děkuji mnohokrát, nikdy na Vás nezapomenu .“

Reference

 • „S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

  Anna H. – studentka
 • „Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

  Veronika K. / manažerka
 • „Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Mgr. Michelle ………….Tato velice milá, příjemná, ale zejména nesmírně empatická dáma, byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu, ale přitom erudovanému přístupu, mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

  Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

  S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“