lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

JAK PRACUJI

Poradenství je určeno pro každého. Mými klienty jsou lidé v problémových situacích i lidé úspěšní a ambiciózní s motivací na sobě dále pracovat. Někteří potřebují vyřešit sami sebe a vztahy. Jiní řeší spor smírnou cestou či hledají praktickou pomoc se sepsáním právních podání a smluv. Mnozí si neví rady s jednáním na úřadech a soudech. Někdy poskytuji dílčí pomoc v krátkodobém horizontu, jindy dlouhodobou spolupráci u klientů, kteří potřebují pomoci v mnoha ohledech. Tak, jak je život rozmanitý, taková je i škála klientů, kteří mne oslovují. Mými klienty jsou čeští občané i cizinci.

 

JAK A KDE PORADENSTVÍ POSKYTUJI

Dostupnost poradenství se snažím co nejvíce přiblížit Vám. Žádná pomoc není dost kvalitní, pokud si pro ni přijdete unavení s mnoha dalšími vlivy všedního dne, který máte právě za sebou či teprve před sebou. Někteří z Vás jste časově vytíženi tak, že se v běžném pracovním čase uvolnit nemůžete. Proto jsem si pro Vás připravila vedle standardních možností i alternativy, které jsou velmi oblíbené. Pro první setkání a konzultace složitých situací však preferuji osobní kontakt, který je pro Vás i pro mne velmi důležitý.

 • Časová dostupnost – jsem Vám k dispozici v dopoledních a odpoledních hodinách, po domluvě i večer a o víkendu.
 • Místní dostupnost – poradenství i mediaci poskytuji zejména v Praze a na přání či pozvání dojíždím do okruhu 250 km od Prahy. Prostor pro mediaci musí splňovat kritérium diskrétnosti a musí být vybaven stolem, židlemi a flipchartrem nebo tabulí.
 • Kancelář – standardní místo setkání pro všechna jednání a mediaci.
 • Telefonická konzultace – pokud jste již mým klientem, ve složitých a neodkladných situacích Vám mohu poskytnout konzultaci po telefonu ad hoc (pro konkrétní situaci).
 • Skype – oblíbený způsob poradenství. Je vhodné pro Vás, kteří máte čas v pozdějších hodinách, rádi jednáte z pohodlí domova, nebo bydlíte daleko či v zahraničí. (nelze využít pro mediaci)
 • Kavárna, čajovna – velmi moderní a žádaný způsob vhodný pro první osobní setkání a u poradenství ohledně jednodušších situací či dílčích úkonů. (nevhodné pro mediaci)
 • Prostory úřadů a institucí – pokud jste klientem nějaké instituce či organizace a jejich pracovníci zhodnotí, že druh mého poradenství nebo mediace jsou pro Vás přínosné, mohu se na pozvání dostavit k jednání i do sídla jejich působení. (zejména OSPOD a neziskové organizace)
 • Procházka v terénu – ač to může znít úsměvně, mnoho z Vás vítá konzultace při chůzi na čerstvém vzduchu v parcích nebo klidných částech města. Zejména od jara do podzimu je tato forma vyhledávána. (nevhodné pro mediaci)

 

MÉ ZÁSADY

Orientace na klienta

 • pracuji na základě Vašich individuálních potřeb
 • jsem vstřícná k Vašim podnětům a představám
 • efekt poradenství spočívá v aktivním hledání nejlepšího řešení Vaší situace
 • jednotlivé druhy pomoci jsem provázala tak, abyste zbytečně neztráceli čas a sílu na dalších dílčích místech či úřadech
 • v případě potřeby spolupracuji s dalšími odborníky, zejména právníky, notáři a psychology

Nezávislost

 • ve své činnosti mám svobodu a vlastní zodpovědnost
 • jsem vázána pouze Vašimi zájmy a mohu jednat tak, jak Vaše situace vyžaduje
 • pokud shledám možný střet zájmů v jakékoliv oblasti, předem Vás upozorním

Mlčenlivost

 • zachovávám absolutní mlčenlivost s ohledem na Vaše důvěrné informace
 • zproštěna mlčenlivosti mohu být pouze na základě zákona

Poctivost a spolehlivost

 • důvěra v mou poctivost a spolehlivost je Vaší významnou investicí
 • mé jednání k Vám je vždy otevřené
 • finančně vykazuji pouze reálný čas věnovaný Vaší věci bez průtahů
 • jednám ve Vašem nejlepším zájmu bez postranních úmyslů a zamlčování důležitých skutečností a informací

Nestrannost

 • u vícestranných jednání vždy vyžaduji přítomnost všech zúčastněných stran
 • pokud Vám již poskytuji jakékoliv poradenství či služby a bude potřeba přizvat další stranu k mediaci, nemohu již v takovém případě vystupovat jako mediátor, mediaci v takovém případě odmítnu a pomohu Vám zprostředkovat jiného mediátora

Etika

 • u vyjednávání a získávání protistran ke spolupráci, dbám na dodržování veškerých právních a etických aspektů
 • poradenství je postaveno na principu dobrovolnosti
 • vícestranná jednání vedu pouze ke spokojenosti všech zúčastněných stran

 

Reference

 • „S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

  Anna H. – studentka
 • „Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

  Veronika K. / manažerka
 • „Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Mgr. Michelle ………….Tato velice milá, příjemná, ale zejména nesmírně empatická dáma, byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu, ale přitom erudovanému přístupu, mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

  Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

  S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“