lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

FILOZOFIE

Poradenství opírám o komplexní pohled na život, jeho kvalitu se vztahem k Vaší osobnosti a praktickou pomoc ve složitých situacích.

I když máme kolem sebe spousty moderních metod s novými názvy, zjistila jsem, že pokud pomáhají, tak jen díky emocionálnímu nabuzení k výkonu, které netrvá dlouho. Zkušenosti s těmito podprahově působícími metodami, které se vůbec nezabývají osobností člověka, mne zavedli zpět k tomu, co je staré a dobré.

Filozofii poradenství stavím na základě tradičního pojetí rovnováhy a stability, kdy základem těchto dvou životních substancí jsou vztahy ke každému a ke všemu. Vztahy projektuje jeden z nejstarších symbolů na světě nazývaný pentakl. Pentakl, neboli pentagram, tvoří schéma výroku, který všichni dobře známe – „Vše souvisí se vším.“

Rovnováhu a stabilitu lze získat pouze tím, že poznáte svou osobnost a tím i to, co je pro Vás vhodné a co vlastně chcete. Bez tohoto zjištění nelze být v pohodě. K tomu mi pomáhá velmi dobře fungující metoda analýzy osobnosti na základě 5 elementů – oheň, země, kov, voda, dřevo. Jedná se o elementy, které představují naší energetickou podstatu a vztahy či ovlivňování se s elementy ostatními. Se správným pochopením tohoto základu již není dále důvod se trápit se sebou samým či se vztahy v soukromí, práci, škole nebo životě veřejném.

Každý člověk je jedinečnou osobností a záleží jen na nás, jak kvalitní náš život je a kde nalezneme naše místo v osobním i profesionálním životě. Rodíme se jako naprostý originál s danými projevy, vlastnostmi, schopnostmi a talenty, které jsou nám dány geneticky i konstelacemi, které naše narození provázely. V dětství naši osobnost projevujeme zcela spontánně, aniž bychom si ji uvědomovali, ale během života ji překrývá mnoho vlivů, jakými jsou zejména rodina, škola, přátelé, stát, politika a náboženství apod.

Každý jsme vůči těmto vlivům imunní jinak a mnohdy je naše osobnost potlačena na tolik, že se cítíme ztraceni, sami, děje se nám mnoho negativních věcí, často opakovaně a nevíme proč. K odpovědi na tuto otázku je nutné, abychom se vrátili sami k sobě a nalezli svou vlastní podstatu, která je to jediné, od čeho je možné se odrazit. Odrazit se lze také ode dna, ale to není třeba, pokud víte, jak navázat tam, kde právě jste. Cesta ke spokojenosti vede pouze přes uvědomění si vlastní osobnosti, kterou správně projevíte i na venek. Pokud to dokážeme, pozitivně ovlivníme věci i vztahy okolo nás. Je pouze na nás samotných, zda se rozhodneme být šťastní a naplněni, nebo životem jen tak proplujeme, abychom „přežili“.

 

Je to o osobní odvaze, o Vaší odvaze nalézt cestu, kterou nosíte v sobě a při tom nevíte jak na to. Ale odvážnému štěstí přeje ! Většinou je to tak, že kdo pochopí a začne správně jednat, začnou se dít pozitivní věci i sami o sobě. Můžeme to nazvat štěstím, náhodou nebo vyšším vedením, jisté však je, že pokud to chceme, tak to jde …

Reference

 • „S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

  Anna H. – studentka
 • „Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

  Veronika K. / manažerka
 • „Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Mgr. Michelle ………….Tato velice milá, příjemná, ale zejména nesmírně empatická dáma, byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu, ale přitom erudovanému přístupu, mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

  Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

  S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“