lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

8. OSOBNOSTNÍ PORADENSTVÍ

PSYCHOTERAPIE JINAK

Psychoterapie Praha

Každodenně používám psychoterapii a jsem zde proto, abych pomohla nalézt a rozvíjet Váš potenciál a vrátit se k základu Vaší osobnosti, na kterém můžete znovu stavět. Najdete mě v Praze, 4 minuty chůze od metra C Pankrác.

Toto poradenství vychází ze základu, že každý člověk zná nejlépe sám sebe. Nikdo z nás nepotřebuje, aby mu někdo radil, co a jak má dělat, protože jiná osoba nám poradí pouze dle svého názoru, nebo obecných pouček, do kterých lze naše osobnosti zasadit jen rámcově. Možná jste v situaci, kdy jste přesvědčeni, že se neznáte vůbec a už vůbec nevíte, co dělat. Takový pocit a situace potká každého z nás v různé míře a jsou zcela běžné.

Naše osobnost, se kterou se rodíme je jedinečná a originální. Náš obrovský potenciál a duchovní rozvoj je ale od dětství překrýván mnoha vlivy a zažitými návyky. Vzorce chování a myšlení ukotvené hluboko v našem podvědomí převzaly řízení našeho života za nás. Tato skutečnost každému z nás škodí a blokuje cestu k životnímu naplnění a rovnováze. Většinou nemáme šanci poznat, kdo jsme a tím, ani kde je v životě naše místo a kudy vede naše správná životní cesta. To pociťujeme jako frustraci, ztracenost, nejistotu a tím i životní nestabilitu. Naše sebevědomí padá strmě dolů, když vidíme úspěšné lidi kolem nás. Jiné vysvětlení, než naše vlastní neschopnost i neúspěch se na konec nenabízí. Ale opak je pravdou. Jsme jedineční, každý z nás má mnoho talentů a schopností. Uvědoměním si svých silných a často nevyužitých stránek můžeme svůj život zcela změnit k lepšímu. Pochopením své jedinečnosti získáte sebeuvědomění, sebevědomí a životní cesta se stane jasnou.

 

OBSAH OSOBNOSTNÍHO PORADENSTVÍ

Zaměřuji se na Vaši individualitu. Vycházím z Vaší aktuální životní situace a osobnostní charakteristiky, potřeb, silných a slabých stránek. Já Vás povedu, ale pracovat na sobě budete sami. Přijmete sami sebe, získáte sebedůvěru, projdete duchovním rozvojem a naleznete řešení pro Váš problém. Získáte životní spokojenost, stabilitu a nalezení správné životní cesty, což Vás nesmírně osvobodí.

Pokud si s náhlou situací nebudete vědět rady, jsem po dobu naší spolupráce i po ní, Vaším přítelem na telefonu, na kterém mne můžete kontaktovat k rychlé 15 minutové konzultaci zdarma. Vždy zavolám zpět.

V této činnosti používám facilitační metody. Jedná se o techniky, které Vám umožní vidět věci jinak, čistěji a nalézt podstatu problému včetně jeho řešení. To Vám pomůže k rychlejšímu pochopení a přímější cestě k cíli.

Na přání vypracuji rozbor Vaší osobnosti elementovou analýzou na základě staré čínské medicíny. Jedná se  o skvěle fungující metodu, jelikož jde přímo k podstatě Vaší osobnosti. Rozbory připravuji z velké části předem a v průběhu konzultace se již zabýváme pouze jejich případným doplněním a výkladem.

 

Poradenství zahrnuje tuto problematiku:

 • uvědomění si „kdo jsem“
 • vlastní rozvoj
 • nalezení životního směru a cílů
 • nízké sebevědomí, problém prosadit se
 • ztráta životní stability
 • vztahové problémy
 • neúspěch v zaměstnání, nebo při hledání práce
 • nedůvěra
 • problémy v komunikaci
 • zvládání emocí
 • krizové situace a ztráty
 • změny a nový start

 

V průběhu naší spolupráce získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Jak jsem na tom teď?
 • Jak na tom chci být?
 • Jak toho dosáhnu?
 • Jak budeme sledovat Váš pokrok?

 

Podle Vašich potřeb se podíváme na tyto oblasti:

 • analýza, poznání a rozvoj Vaší osobnosti a jedinečnosti
 • zhodnocení Vaší situace, odkrývání pozitiv a negativ, možnosti řešení
 • definice Vašich cílů, vizí a přání
 • stanovení cesty a konkrétních kroků, jak Vašich cílů dosáhnete rychleji a efektivněji
 • rozvoj životních, sociálních a komunikačních dovedností
 • jak na emoce
 • zvládání zátěže a stresu
 • předcházení konfliktům a jejich efektivnímu řešení
 • time management – plánování času a osobních priorit
 • stanovení vlastních hranic a jak umět říkat „NE“
 • nový start
 • podpora a zpětná vazba
 • aktivní poradenství

 

CENA

Celková cena se odvíjí od množství potřebných sezení, jejichž počet ovlivňujete Vy. Výhodou je, že významný čas naší spolupráce trávíte mimo přímé konzultace na domácích zadáních, což představuje finanční úsporu, oproti jiným konzultacím. Platíte pouze čas věnovaný řešení Vaší situace. Detailnější cenový rozpis naleznete v ceníku.

poradenství a konzultace    500,- Kč / hod. 
facilitační sezení    700,- Kč / hod.
vypracování rozboru osobnosti 1.200,- Kč / na 1 osobu  

Reference

 • „S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

  Anna H. – studentka
 • „Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

  Veronika K. / manažerka
 • „Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Mgr. Michelle ………….Tato velice milá, příjemná, ale zejména nesmírně empatická dáma, byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu, ale přitom erudovanému přístupu, mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

  Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

  S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“