lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

PROCESNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

PROCESNĚ – PRÁVNÍ SLUŽBY

Procesně právní poradenství a provázení Praha

Konflikty a nestandardní situace v životě nás často vrhají do institucionálních řízení, ve kterých se neumíme zcela orientovat, nebo nás obírají o spoustu času. Jedná se vždy o vypjaté situace vyžadující vysokou obezřetnost při psychické, časové i finanční zátěži. Proto je důležité problémy řešit včas a správným způsobem – do „rozjetého vlaku je velmi těžké naskočit“. V takových případech nabízím procesně-právní pomoc. U těchto služeb (procesně-právní poradenství v mé kanceláři v Praze) zúročuji, mimo jiné, znalost skutečné praxe fungování institucí, jelikož sama jsem působila v jejich zákulisí a vím, co funguje a co má smysl. Tím ve velké míře předcházím průtahům v řízení a zavádění problémů hlouběji, než je nezbytně nutné. Zde platí „každá chyba je drahá a ztrátou času“.

 

OBSAH PROCESNĚ – PRÁVNÍCH SLUŽEB

Zaměřuji se na potencionální i již rozběhlá řízení, která Vás nadbytečně zatěžují, stresují, nevíte, jak na ně správně reagovat, nebo jen nemáte čas se jimi zabývat. V rámci těchto služeb Vám pomohu se v řízení zorientovat, zanalyzuji právní i celkový stav Vaší věci, definuji rizika a společně stanovíme možnosti a jednotlivé kroky řešení. V případě potřeby spolupracuji s advokáty, notáři, organizacemi, tlumočníky a dalšími odborníky. V náhlé nestandardní či problematické situaci mne můžete kontaktovat na telefonu k rychlé konzultaci. Získáte objektivní zhodnocení situace, informace nutné k Vašemu rozhodování a praktickou pomoc k efektivnímu a trvalému vyřešení Vašeho problému. Neposkytuji právní služby, které jsou obsahem advokacie. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY

Služby poskytuji u institucí úřadů, soudů, orgánů policie a cizinecké policie v oblasti:  

 • rodinné – rozvod, péče o dítě, vyživovací povinnost, styk s dítětem, domácí násilí
 • správní – správní řízení
 • cizinecké – řízení o povolení pobytu cizinců, řízení o vydání dokladů, apostyla, jednání na zastupitelstvech jiných států apod.

Konzultace a aktivní poradenství

Někdy lze vidět situaci horší, než je a naopak. Skryté hrozby nebo zbytečný stres pak mohou způsobit chaos a více problému v životě. Může se také stát, že situaci ovlivňuje zcela jiný problém, který není znát, nebo konkrétní osoba. V takovém případě je možné spojit toto poradenství s poradenstvím osobnostním či mediací a řešit problém komplexně.

 • analýza situace a definování rizik
 • zhodnocení možností řešení
 • stanovení postupu a konkrétních kroků

Procesní provázení a zastupování

Jít k jednání sám, bez znalosti toho, co je možné očekávat, je vždy stresující a nepřipravenost může výsledek Vašeho snažení značně ztížit. Také nesoustředění, když Vás jednání obtěžuje a chcete být jinde, vede k chybám, které se těžko napravují.

 • orientace v problémové situaci a příprava na jednání
 • osobní doprovod a účast na řízení
 • zastupování na plnou moc – nikoliv u soudního řízení

Sepsání písemných podání

Písemná podání a právní dokumenty mají určitou formální strukturu a obsah, které lze nalézt i na internetu. Takové vzory ale neobsahují vše, co je nutné uvést k dosažení co nejlepšího a nejrychlejšího výsledku. Odborník s praxí umí správně zpracovat obsah dokumentů a použít důležité skutečnosti, které laika nenapadnou. U neodborně vypracovaných písemností není pak možné jejich doplnění, jelikož lhůta k této možnosti již uběhla a tím vzniká nenahraditelná škoda. Proto doporučuji vždy odbornou pomoc.

 • plné moci
 • návrhy, vyjádření a žádosti
 • předběžná opatření
 • stížnosti a odvolání
 • běžná korespondence
 • korespondence ad hoc (pro konkrétní věc)

Uzavírání smluv a dohod

Pomoc při uzavření smlouvy poskytuji oběma stranám zároveň v rámci mediačního sezení nebo běžného projednání. Právní vymahatelnost smlouvy či dohody může být zaručena následným notářským zápisem. Nespornou výhodou mediačně uzavřené smlouvy je dosažení shody ve všech možných sporných detailech, jelikož k uzavření smlouvy dochází za osobní účasti obou stran. Tímto se vyhnete i jednostrannému zvýhodnění a časovým prodlevám.

 • smlouvy běžného charakteru – nájemní, o půjčce, darovací, kupní, směnná, o výpůjčce, o dílo, (neposkytuji smlouvy ve věcech obchodních)
 • dohody ve věcech rodinných, pracovních, občanských, týmových a kulturně náboženských

CENA PROCESNĚ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ

Celková cena se odvíjí od množství potřebných úkonů, jejichž počet ovlivňujete Vy. Platíte pouze čas věnovaný řešení Vaší situace. Detailnější cenový rozpis naleznete v ceníku.

poradenství a konzultace        500,- Kč / hod.
facilitační sezení      700,- Kč / hod.
osobní doprovod a účast na řízení      500,- Kč / hod.
zastoupení v řízení na plnou moc     1.000,- Kč / hod.
písemná podání – 1 normostrana   1.000,- Kč / A4
ostatní korespondence        500,- Kč / hod.
jednání o uzavření smlouvy     1.000,- Kč / hod.
sepsání smlouvy – 1 normostrana 1.000,- Kč /   A4

Reference

 • „S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

  Anna H. – studentka
 • „Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

  Veronika K. / manažerka
 • „Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Mgr. Michelle ………….Tato velice milá, příjemná, ale zejména nesmírně empatická dáma, byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu, ale přitom erudovanému přístupu, mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

  Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

  S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“