lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

cenik

CENÍK

Pravidla úhrady

 • hotově nebo převodem na účet
 • předplacení času – 50 % z plánované ceny, skládá se před zahájením v případě spolupráce na dálku (konzultace ne Skypu apod.),
 • zúčtovatelná záloha – 50 % z plánované ceny, skládá se před zahájením řízení, či našeho jednání u více úkonových služeb a dlouhodobější spolupráce

Pravidla účtování

 • finančně vykazuji pouze reálný čas věnovaný Vaší věci v časových úsecích po 15 minutách, k tomu mi slouží evidence jednotlivých úkonů a pravidelně Vás informuji, kolik času či jaká částka Vám zbývá
 • pokud je nutno hradit další služby, jako poštovné, ověřování, apod., účtuji reálnou cenu, nikoliv paušální náklady
 • spolupráce s dalšími odborníky je také hrazena dle reálných cen

 

OSOBNOSTNÍ PORADENSTVÍ poradenství a konzultace 500,- Kč / hod.
  facilitační sezení    700,- Kč / hod.
  vypracování rozboru osobnosti 1.200,- Kč / 1 x



VZTAHOVÉ PORADENSTVÍ poradenství a konzultace 500,- Kč / hod.
  poradenství a konzultace v páru 800,- Kč / hod.
  facilitační sezení 700,- Kč / hod.
  facilitační sezení v páru 1.000,- Kč / hod.
  vypracování rozboru vztahů 1.200,- Kč / 1 x



MEDIACE mediační sezení 800,- Kč / hod.



PROCESNĚ PRÁVNÍ SLUŽBY poradenství a konzultace 500,- Kč / hod.
  facilitační sezení 700,- Kč / hod.
  osobní doprovod a účast na řízení 500,- Kč / hod.
  zastoupení v řízení na plnou moc 1.000,- Kč / hod.
  právní písemná podání – 1 normostrana 1.000,- Kč /   A4
  ostatní korespondence 500,- Kč / hod.
  jednání o uzavření smlouvy 1.000,- Kč / hod.
  sepsání smlouvy – 1 normostrana 1.000,- Kč /   A4



OSTATNÍ příprava na jednání, nastudování 500,- Kč / hod.
  promeškaný čas 500,- Kč / hod.
  cestovné mimo Prahu – reálné náklady plus 100,- Kč / hod.
  vyřizování v terénu 100,- Kč / hod.
  předplacené hodiny a záloha 50 % z ceny
  zrušení jednání v kratší době, než 24 hod. před termínem 25 % z ceny


Reference

 • „S paní Michelle  jsem se seznámila v těžké a komplikované  životní situaci. Její vstřícný ale hlavně fundovaný přístup ke mně a mému problému mi byl velkou pomocí. Do dnes  mi dokáže ukázat  věci ze zcela jiného úhlu pohledu, ze kterého mi věci přijdou jasnější a pochopitelné. Občas si říkám, jak to, že jsem na to nepřišla sama.“

  Anna H. – studentka
 • „Lou mi pomohla ve vztahové oblasti a v pochopení různých úhlů pohledů na různé situace. Díky jejímu praktickému vedení a orientaci v občanském právu se mi podařilo jednoduše vyřešit složitě vypadající situaci. Lou je vstřícný člověk, který umí vyslechnout, dát Vám energii a nalézt co nejschůdnější cestu z problému. Její služby mohu jen doporučit.“

  Veronika K. / manažerka
 • „Každý rozchod bolí, zejména rozchod po více než 20 letech a ze dne na den. Přesto jsem měla v této nelehké situaci velké štěstí, protože jsem potkala paní Mgr. Michelle ………….Tato velice milá, příjemná, ale zejména nesmírně empatická dáma, byla v této situaci doslova mou záchranou. Díky jejímu chápajícímu, ale přitom erudovanému přístupu, mě v relativně krátké době začal zase trochu„zajímat“ a postupně i bavit svět. Paní Michelle vydržela mé nekonečně se opakující chmury a trápení a vždy se jí velmi ohleduplným, chápajícím a přesto objektivním přístupem podařilo vytáhnout mně z nejhoršího. Díky její značné odbornosti a schopnosti vcítit se do emocí druhého dokázala ve mne probudit nejen chuť do života, ale i chuť a sílu se se životem „poprat a do značné míry i přesvědčení, že vše špatné je k něčemu dobré a vidět i určitá pozitiva, která mi má situace přinesla. Dnes svůj budoucí život už rozhodně nevidím v černých barvách, ale díky paní Michelle ve mně sílí přesvědčení že vůbec nebude špatný. Paní Michelle měla a má schopnost velmi dobře odhadnout i malé psychické pokroky svého klienta a přizpůsobit jim další jeho vedení, což ve výsledku vede k dalším a zásadnějším pokrokům klienta, kterých jsem alespoň já,dosáhla maximálně bezbolestně. Navíc mi paní Michelle pomohla si tyto pokroky uvědomit a mít z nich radost a dobrý pocit, což byl v mé situaci pocit k nezaplacení. Dalším velkým plusem spolupráce s paní Michelle bylo to, že mně naučila mít radost i z malých a běžných věcí. Přitom všem zůstává milá, trpělivá, chápající, vždy dobře a pozitivně naložená.

  Podle mého názoru je paní Michelle skutečným odborníkem a člověkem na správném místě.

  S ohledem na relativně krátkou dobu od rozchodu mi je jasné, že jsem se se svou situací ještě zcela nevyrovnala a určitě mně čekají ještě těžké chvíle, ale díky pomoci a podpoře paní Michelle jsem si dnes zcela jistá, že je bezpochyby zvládnu. Podle mého názoru je paní Michelle nejen roztomilou a okouzlující osobností, ale i odborníkem kterého potkat v těžké životní situaci je skutečným požehnáním.“