lou@pentakla.cz

+420 7233 193 00

Elementová analýza jako návod ke komunikaci a pochopení – příklad z praxe

Březen 18, 2016

question-mark-97062

Každý člověk, jako vše na světě, má určitou energii. Ta svou charakteristikou odpovídá jednomu z pěti základních elementů oheň – země – kov – voda – dřevo. Aby spolu mohli lidé žít v harmonii, je potřeba tyto energie vzájemně sladit. Rozhodla jsem se jít s kůží na trh a ukázat alespoň zjednodušeně aplikaci elementové analýzy na mém soukromém životě.

Měla jsem problém, který už šel na hranici toho, co zvládnu. Rodina pro mne byla vždy důležitá a u nás jsem byla jedinou osobou, která rodinu sjednocovala. Slýchávala jsem, že nebýt mne, asi bychom se nesešli, díky mně jsme podnikli to či ono a když přijdu, hned je veselo. Přišla však doba, kdy jsem začala vnímat, že zájem projevuji hlavně já. Uvědomila jsem si, že jeden z rodičů téměř nezavolá. Druhý volá, ale spíš informativně a syn je absolutní solitér, který nemá potřebu kontaktu vůbec. Začala jsem rezignovat s pocitem, že o kontakt se mnou vlastně nikdo z rodiny nestojí. Přestala jsem se tedy ozývat v domnění, že někomu začnu chybět a vyvede mne to z omylu. Dopadlo to tak, že jsem některé členy rodiny neviděla i měsíce, a to bydlíme kousek od sebe. I když jsem sem tam zavolala, většinou byla odpověď, nemám čas, mám toho hodně, atd., atd. Jak se mám já, na to jsem byla dotázána výjimečně, a když ano, ani si to nikdo nevyslechl. Často jsem se po takovém hovoru rozbrečela a vyčítala jsem si, že vůbec volám. Vnímala jsem to jako pár facek. Nešlo mi to dohromady s rodinou, kde jsou lidé s dobrým srdcem a vždy připraveni pomoci. Nejhorší doba přišla, kdy jsem poznala manžela a zjistila, že jeho rodina, ač vzdálená na tisíce kilometrů, se se mnou kontaktuje každou chvíli a zajímá je i to, co vařím. Smějí se se mnou, hovor je dialog a i na velkou dálku mi jsou velmi blízko. Po srovnání jsem si připadala ve vlastní rodině nepotřebná.

Za čas jsem „náhodně“ (náhody neexistují) narazila na elementovou analýzu. Hned jsem ji zkusila aplikovat na svou rodinu a výsledek byl neuvěřitelný. Vše sedlo. Začala jsem ji zkoušet na všech lidech, které znám a hlouběji studovat. Na konec jsem o sobě a své rodině zjistila, že se nám sešla elementově kuriózní kostelace. 

desert-279862_1280Narodila jsem se s energií elementu země 5. To znamená, že jsem introvert (ač si mne lidé pletou s extrovertem), přemýšlivá, realista a obklopuji se lidmi, kteří mi imponují. Výborně se pohybuji v oblasti vztahů. Ráda studuji nové věci a záleží mi na co nejširším pohledu na ně. Potřebuji změnu, akci, nesnesu stereotyp a dobře se adaptuji na vše nové. Nejsem však přizpůsobivá davu či větší skupině lidí. Mám ráda nestandardní věci, jsem rozený vůdce a nabízím tvůrčí projekty. Je velmi těžké mne o něčem přesvědčit, pokud k tomu nejsou jasné argumenty. Většinou mám pravdu, což lidé dříve nebo později zjistí, ale neradi to přijímají. Je mi vlastní energii rozdávat všude kolem, ale pokud ji nedostávám zpět, je malér. V energetické nerovnováze mohu být egoistická, vzpurná až sobecká. Kolísám mezi vodou a ohněm, tedy umím být velmi vznětlivá nebo zcela laxní. Inklinuji ke stresu, nerada diskutuji o ničem a jsem poměrně tvrdohlavá.

pyrite-345637Celá má rodina, tedy táta, máma, syn, manžel, i mí blízcí přátelé jsou narozeni s energií elementu kovu 6 nebo 7.  Co kov nemá předem naplánované, je pro něj jako vpád cizího vojska. Je konzervativní, upřímný, disciplinovaný, vnitřně silný a umí se dobře ovládat. Charakterizuje ho slušnost, čest a analytické myšlení. Má vlastní pravidla, vůdcovské sklony a potřebuje nezávislost. Dobře organizuje, je zručný a kreativní. Ve vztazích potřebuje klid, jsou základem jeho stability. Je romantik, oblíbený, štěstí ho potkává až v dospělosti. Nemění názor, pokud ho realita neutluče, je tvrdohlavý. Pokud dělá něco proti svému přesvědčení, tak jen z lásky nebo Vám chce udělat radost. Je vztahovačný, velmi citlivý, žije ve vlastním světě, kterým je pohlcen a jen těžko odpouští. Zejména sám sobě ne. Za dobrých podmínek dokáže nemožné. Je nejpracovitější ze všech elementů. Nesnese kritiku a neúspěch mu je potřeba prezentovat maximálně jako souhru nešťastných náhod. Jinak neúspěch otočí v osobní prohru, uzavře se a je destruktivní sám sobě. V nerovnováze má potíže ve společenských vztazích. Přestane být hovorný, inklinuje k zatvrzelosti a pýše. Znejistí, emocionálně kolísá a hrozí mu workoholismus.

Vztah mezi mnou – elementem země a rodinou – kovem je takový, že já jsem vyživujícím mateřským elementem, kdy jako země tvořím kov, který je mým energetickým dítětem. Kov si ode mne energii bere. Pokud nebudu kov energeticky vyživovat správně, vrátí mi to destruktivně, byť nevědomě. Když dostane energie moc, zneužije toho. Když málo, bude nespokojen a oplatí mi to. Já jsem tedy tím, kdo je schopen tvořit kvalitu našich vztahů. Já musím kovu vytvářet optimální podmínky, nechat mu jeho názory a netlačit na něj. Pokud mu já dám skvělé podmínky, dočkám se i skvělých věcí od něj a náš vztah je harmonický.

Má situace je ještě kurióznější v tom, že mými energetickými dětmi jsou, kromě syna, i rodiče a manžel. Energie v této konstelaci jdou proti přirozeným rolím. Vyživujte a vychovávejte rodiče nebo manžela jako dítě, když jejich přirozenou rolí je vyživovat nebo vychovávat mě, jako dceru či manželku! Zde nastává vysoká diplomacie v tom, aby si vyživované osoby nevšimli, že jsou vyživované a vychovávané. Jinak jim ukradnete jejich přirozené role a začnou se stavět na zadní. Musela jsem se začít učit dávat do vztahu s nimi tolik energie, aby jim to bylo příjemné a neměli ani moc, ani málo. Pokud se mi něco nelíbí, musím volit cestu, kterou je kov schopen akceptovat. Díky tomu šetřím svou energii i sama pro sebe. Ne jako dříve, kdy jsem svou přímočarou upřímností působila rodině emocionální vichřici, kterou rozdýchávali ještě dlouho po tom a já sama byla úplně vyčerpaná. V manželství se učím držet ženské role, aby měl manžel ve vztahu dostatečný prostor seberealizace jako muž. To mi na oplátku dává možnost užívat si opečovávané ženské role. Pokud bych se toto nenaučila, byla bych chlap v sukni a manžel by se mohl chtít realizovat jinde, jak to v mnoha vztazích bývá.

Čím víc jsem chápala myšlení a potřeby kovu i moje zemské, tím víc jsem rozuměla, proč se kov chová, jak se chová (v mém případě nechová) a proč se já cítím, jako když do rodiny nepatřím. Zjistila, že nežiji v rodině bez lásky, ale že občas po mé energetické smršti zůstali rodiče poněkud vyjevení a potřebovali delší čas ke stabilizaci : ) Že těžko ode mne mohli přijímat mé aktivity a potřeby, které vůbec nezapadaly do jejich konzervativního myšlení. Netušila jsem, že mé jasné a logické sdělení o tom, kde dělají chybu, nejsou schopni přijmout ani za cenu, že mě mohl trefit šlak a následně i je. Musela jsem přijmout, že kov na vše nové a nečekané potřebuje čas. Pokud něco chci, musím si o to prostě kovu říci, protože nemá cit k tomu, aby ho to z náznaků napadlo. Již vím, že do jejich uzavřeného světa se nelze příliš dostat a zdánlivý „nezájem“ není nezájem. Prostě to mají jen jinak a tím, že jsem tvůrce vztahu, není až tak důležité, aby oni věděli, jak to mám já : ) Avšak kdyby věděli, bylo by o to jednodušší.

Takže, když mi jeden z nejbližších dnes odpoví na pozvání na kávu, že je to ztráta času, už se nehroutím.  Vím, že ve svém světě má jasný a ucelený plán dopředu a že tato káva mu ho může úplně rozbít. Následkem by byl stres a s vystresovaným kovem, který by stejně u kafe ve svých myšlenkách uklízel špajz, by nic nebylo : ) Když kovu umožním jeho potřebný pomalý prostor, na konec to přinese příjemně strávený čas, i když se jedná v podstatě o jistou formu audience. Ta ke kovu patří, jako ke mně jiné věci.

To je jen velmi stručná ukázka toho, jak znalost energetických vztahů lidí funguje a co řeší (samotná analýza je jinak mnohem detailnější). Harmonizuje vztahy všeho druhu, a to nejen v soukromí. Skvělá je také pro managery, aby věděli, jak na jednotlivé zaměstnance, nebo zaměstnanec, aby věděl, jak na šéfa. Učitel na žáky, či žák na učitele. Zkrátka, kde existuje vztah mezi lidmi, tam zákonitosti vzájemného energetického působení jednotlivých elementů fungují!

Během jara vypracuji na můj web rozbor osobností i jejich vztahů, tak se v něm budete moci nalézt a získat alespoň základní recept, jak na to.